چگونه عملگرا باشیم؟

مرداد 5, 1395
چرا اقدام نمی کنیم

چرا اقدام نمی کنیم؟ چگونه عملگرا باشیم؟

اگه از من بپرسن مهم ترین تفاوت انسان های موفق و معمولی در چیه، میگم: ویژگی عملگرایی. به همین خاطر در این مقاله می خوام بگم […]
ثبت نام دوره رایگان تحول فردی