مثبت اندیشی

شهریور 13, 1395
ورودی های ذهن

کنترل ورودی های ذهن را چرا باید جدی گرفت؟

کنترل ورودی های ذهن چه نقشی در موفقیت انسان ها داره؟ حال خوب و بد از کجا میاد؟ ذهن ما از کجا تغذیه میشه؟ در این […]
مرداد 21, 1395
خوش بینی

مثبت اندیشی (خوش بینی) چیست؟ (راهکارهای مثبت اندیشی)

مثبت اندیشی که در ادبیات دینی ما با نام حسن ظن شناخته میشه، تاثیر بسزایی در موفقیت یا عدم موفقیت انسان داره. در این مقاله در […]
ثبت نام دوره رایگان تحول فردی
GET IT NOW
500% MORE SUBSCRIBERS
EFFICIENCY
BOOST YOUR SALES
CREATIVITY
INSPIRE YOUR VISITORS
BE UNIQUE
CREATE UNIQUE POPUPS