عادت چیست؟ چگونه عادت های بد را تغییر دهیم؟

مرداد 9, 1395
عادات

عادت چیست؟ چگونه عادت های بد را تغییر دهیم؟

عادت چیست؟ وقتی فعل یا رفتاری در زمان های نزدیک به هم و به مدت طولانی، پیوسته و منظم، انقدر تکرار بشه که به صورت ناخوداگاه […]
ثبت نام دوره رایگان تحول فردی
GET IT NOW
500% MORE SUBSCRIBERS
EFFICIENCY
BOOST YOUR SALES
CREATIVITY
INSPIRE YOUR VISITORS
BE UNIQUE
CREATE UNIQUE POPUPS