دی 25, 1395
مدیریت بر خود

مدیریت بر خود (چگونه با مدیریت بر خود به اهدافمان دست یابیم)

مدیریت بر خود (self management) امروز حسش نیست. ایشالا از فردا شروع می کنم. ۵ دقیقه دیگه صبر کن، این فوتباله که تموم بشه، درس خوندن […]
دی 10, 1395
تمرین های افزایش تمرکز

تمرین های افزایش تمرکز و رفع حواس پرتی

تمرین های افزایش تمرکز از آن جهت بسیار اهمیت دارند که تمرکز انسان در انجام فعالیت ها صرفاً با انجام تمرین افزایش خواهد یافت و این […]
آذر 28, 1395
مشخصات یک هدف خوب و اثربخش

مشخصات یک هدف خوب و اثربخش چیست؟ صرفاً SMART کافی نیست!

مشخصات یک هدف خوب چیست؟ قصد دارم در چند مقاله در مورد هدف و هدف گذاری بنویسم و آموخته های خود را با شما خوبان به […]
آذر 21, 1395
موانع تمرکز

موانع تمرکز کدامند (راهکارهایی برای مهار موانع تمرکز)

موانع تمرکز کدامند و چگونه می توان این موانع را مهار کرد؟ در این مقاله ضمن پاسخگویی کامل به این سوال راهکارهای مقابله با موانع تمرکز و […]
ثبت نام دوره رایگان تحول فردی
GET IT NOW
500% MORE SUBSCRIBERS
EFFICIENCY
BOOST YOUR SALES
CREATIVITY
INSPIRE YOUR VISITORS
BE UNIQUE
CREATE UNIQUE POPUPS