سید علی باقرپور

دی 25, 1395
مدیریت بر خود

مدیریت بر خود (چگونه با مدیریت بر خود به اهدافمان دست یابیم)

مدیریت بر خود (self management) امروز حسش نیست. ایشالا از فردا شروع می کنم. ۵ دقیقه دیگه صبر کن، این فوتباله که تموم بشه، درس خوندن […]
دی 10, 1395
تمرین های افزایش تمرکز

تمرین های افزایش تمرکز و رفع حواس پرتی

تمرین های افزایش تمرکز از آن جهت بسیار اهمیت دارند که تمرکز انسان در انجام فعالیت ها صرفاً با انجام تمرین افزایش خواهد یافت و این […]
آذر 28, 1395
مشخصات یک هدف خوب و اثربخش

مشخصات یک هدف خوب و اثربخش چیست؟ صرفاً SMART کافی نیست!

مشخصات یک هدف خوب چیست؟ قصد دارم در چند مقاله در مورد هدف و هدف گذاری بنویسم و آموخته های خود را با شما خوبان به […]
آذر 21, 1395
موانع تمرکز

موانع تمرکز کدامند (راهکارهایی برای مهار موانع تمرکز)

موانع تمرکز کدامند و چگونه می توان این موانع را مهار کرد؟ در این مقاله ضمن پاسخگویی کامل به این سوال راهکارهای مقابله با موانع تمرکز و […]
ثبت نام دوره رایگان تحول فردی
GET IT NOW
500% MORE SUBSCRIBERS
EFFICIENCY
BOOST YOUR SALES
CREATIVITY
INSPIRE YOUR VISITORS
BE UNIQUE
CREATE UNIQUE POPUPS